J-codes Orale implantologie

J-codes Orale implantologie – tandarts prestatiecodes 2011 & 2013

J 01  Initieel onderzoek implantologie, voorlopig onderzoek of implantaten toepassen kan
J 02 Verlengd onderzoek, opstellen en bespreken van behandelplan
J 03 Proefopstelling voorbereidende behandeling, plaats van implantaten in kaak bepalen
J 04 Interpretatie CT‐scan, beoordelen en bespreken van een CT‐scan (code per 2013 vervallen)
J 05 Implantaatpositionering ter voorbereiding, om de plaats mbv CT‐scan implantaten in kaak te bepalen chirurgie bij te weinig bot. (bij zowel 1 combi of 2 losse operaties)
J 08 Granulaat, in extractie‐alveole hydroxylapatietkegel of granulaat tbv ontstane wond
J 09 Sinusbodemelevatie, ophogen bovenkaakholte met eerste kaakhelft eigen bot en/of  met botvervangend materiaal
J 10 Sinusbodemelevatie, ophogen van bovenkaakholte, met tweede kaakhelft eigen bot en/of met botvervangend materiaal

J 11 Prepareren donorplaats, klaarmaken plaats waar eigen bot gewonnen wordt
J 12 Kaakverbreding en/of verhoging, met eigen bot en/of met botvervangend in frontregio of eerste kaakhelft materiaal
J 13 Kaakverbreding en/of verhoging, met eigen bot en/of met botvervangend in tweede kaakhelft materiaal
J 07 Toeslag boren, deze kunnen eenmalig tegen kostprijs in rekening gebracht worden
J 06 Vrijleggen foramen mentale, om de zenuw voor kin en onderlip niet te beschadigen
J 15 Kaakverbreding en/of ophoging (als J12,maar nu in dezelfde operatie als frontregio of eerste kaakhelft implantaten wordt geplaatst)
J 16 Kaakverbreding en/of ophoging (als J13, maar nu in dezelfde operatie als de in tweede kaakhelft implantaten wordt geplaatst)
J 17 Aanvullende sinusbodemelevatie, als extra ophoging bovenkaakholte nodig blijkt
J 18 Sinusbodemelevatie orthograad, als ophoging bovenkaakholte via implantatieboorgat nodig blijkt
J 19 Toeslag esthetische zone,  extra inspanningen implantaten indien kronen en bruggen op de bovenvoortanden in zicht.

Chirurgische implantologie
J 20 Plaatsen eerste implantaat per kaak
J 21 Plaatsen elk volgend implantaat, bij één wond in dezelfde kaak
J 22 Plaatsen elk volgend implantaat, bij nieuwe wond in de dezelfde kaak
J 23 Plaatsen eerste  (healing), bij 2e zitting abutment tandvlees opnieuw opengelegd
J 24 Plaatsen volgend (healing), als J23, nu één wond abutment
J 25 Plaatsen volgend (healing), als J23, nu niet door dezelfde wond
J 26 Moeizaam verwijderen, geen nieuw implantaat geplaatst
J 27 Vervangen implantaat

Diversen
J 30 Bindweefseltransplantaat bindweefsel aanbrengen van elders
J 31 Volgende bindweefseltrans‐  bindweefsel aanbrengen, van elders,  plantaat gelijktijdig met plaatsen implantaat (of indien in een tweede zitting het tandvlees opnieuw wordt geopend)
J 32 Verwijderen kapot abutment/ occlusale schroef, systeem waaraan kunstgebit bevestigd kan
J 40 Twee magneten/drukknoppen
J 41 Elke volgende magneet of drukknop
J 42 Staaf tussen twee implantaten
J 43 Elke volgende staaf tussen implantaten, in dezelfde kaak
J 44 Vervanging abutment, indien een kroon of brug  wordt gemaakt

Plaatsen kunstgebit na implantologie
J 50 Boven‐ en onderprothese, gelijktijdig maken van kunstgebit op implantaten in ene kaak met daarbij passend kunstgebit  (niet op implantaten) tbv andere kaak
J 51 Onderprothese, maken van kunstgebit op implantaten in onderkaak
J 52 Bovenprothese, maken van kunstgebit  op implantaten in bovenkaak
J 53 Omvorming prothese, passend maken van bestaande kunstgebit tbv geplaatste implantaten
J 54 Omvorming prothese, staven passend maken van bestaand kunstgebit tussen twee implantaten voor geplaatste implantaten bij staafhulscontructie
J 55 Omvorming prothese, staven passend maken van bestaande kunstgebit tussen 3 of 4 implantaten voor de geplaatste implantaten tbv staafhulscontructie
J 56 Omvorming prothese, staven passend maken van bestaand kunstgebit tussen meer dan 4 implantaten voor de geplaatste implantaten tbv staafhulscontructie
J 57 Toeslag vervangingsprothese, nieuwe prothese op een bestaande stegconstructie (tussen staafhulsconstuctie 2 implantaten)
J 58 Toeslag vervangingsprothese, nieuwe prothese op bestaande stegconstructie (tussen staafhulsconstuctie 3 of 4 implantaten)
J 59 Toeslag vervangingsprothese, nieuwe prothese op een bestaande stegconstructie (tussen staafhulsconstuctie meer dan 4 implantaten)

Nazorg na implantologie
J 60 Specifiek consult, nazorg periodieke controle met extra handelingen (zonder staaf losmaken)
J 61 Uitgebreid consult, nazorg periodieke controle met losmaken staaf

Nazorg na plaatsen kunstgebit
J 70 Rebasen zonder losmaken staaf, aanbrengen voering in bestaande prothese
J 71 Rebasen met losmaken staaf (als J70 maar dan op 2 implantaten)
J 72 Rebasen met losmaken staaf (als J70 maar dan op 3 of 4 implantaten)
J 73 Rebasen met losmaken staaf (als J70 maar dan op meer dan 4 implantaten)
J 74 Reparatie zonder losmaken staaf, reparatie of vervanging clips, magneten of drukknoppen
J 75 Reparatie met losmaken staaf, op 2 implantaten
J 76 Reparatie met losmaken staaf, op 3 of 4 implantaten
J 77 Reparatie met losmaken staaf, op meer dan 4 implantaten

Overheadkosten
J 97
Overheadkosten implantaten, overhead plaatsen implantaten
J 98 Overheadkosten pre‐  overhead bij pre‐implantologische chirurgie voor onderzoek, diagnostiek & behandelplanning

 

2013 Vervallen: (t.o.v. 2011)
J 04 Interpretatie CT‐scan

 

Opmerkingen
J-codes 2013 hebben vervallen codes op tandartscodes 2011 zoals hier aangegeven.

Maximale vergoeding is per verzekering verschillend en afhankelijk van uw aantal sterren.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Reacties zijn gesloten.

Disclaimer & Privacy Cookie choiceGo to Top