Zorgtoeslag

Zorgtoeslag aanvragen

Hoe zorgtoeslag aanvragen en berekenen?
Gratis uw zorgtoeslag berekenen en aanvraag hulp!

Een zorgverzekering kost veel geld, zeker wanneer u kiest voor een zorgverzekering met aanvullende pakket met extra zorg voor bv tandartskosten. We helpen u graag geld besparen door zorgpremie en tandartskosten bijdrage te verlagen.

Mogelijk heeft ook u recht op zorgtoeslag, bereken hoeveel geld u met deze toelage bespaart!

Wat is zorgtoeslag
Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten van uw zorgverzekering. De hoogte van deze zorgbijdrage in afhankelijk van uw (verzamel) inkomen. Bij toekenning wordt uw zorgtoeslag verrekend via de Belastingdienst.

U komt voor zorg toeslag in aanmerking als u aan alle voorwaarden voldoet. Lees hieronder wie wel en niet voor lastenverlichting in aanmerking komt, en hoe u zorgtoeslag kunt aanvragen.

Voor wie zorgtoeslag mogelijk
Wie premie voor een Nederlandse zorgverzekering betaald kan zorgtoeslag ontvangen. Wel moet u aan enkele voorwaarden voldoen, de zorgtoeslag vraagt u samen aan met uw eventuele partner.

Uw eventuele kinderen tot 18 jaar zijn uitgesloten van zorgtoelage. Dit omdat zij tot de leeftijd van 18 jaar gratis met u zijn meeverzekerd op uw polis.

Wie geen zorgverzekering heeft ontvangt ook geen zorgtoeslag. Hieronder vallen doorgaans de volgende groepen mensen:

  • Militairen
  • Gedetineerden
  • Gemoedsbezwaarden
  • Buitenlandse studenten in Nederland

Deze personen zijn niet verplicht verzekerd voor ziektekosten, en krijgen daarom geen zorgtoeslag. Militairen en sommige gedetineerden vallen onder een overheidsverzekering.

Partners van mensen die buiten de reguliere zorgverzekering vallen, kunnen mogelijk wel een zorgbijdrage ontvangen. Informeer bij de Belastingdienst waarop u recht heeft.

Wonen of werken in buitenland
Wanneer u of uw partner buiten Nederland woont of werkt, heeft u en/of uw partner mogelijk recht op zorgtoeslag. Informeer voor uw specifieke situatie bij de Belastingdienst.

Onterechte zorgtoeslag
Ontvangt u wel toeslag op de zorgpremie maar hebt hier geen recht (meer) op? U bent zelf verantwoordelijk om uw zorgverzekering stop te zetten wanneer u hierop geen recht meer heeft. Dit kan komen door verandering in uw persoonlijk situatie. Stop zorgtoeslag direct zodra u hierop geen aanspraak meer kunt maken, dit voorkomt moeten terugbetalen van onterecht teveel ontvangen zorgtoeslag.

Zorgverzekeringen vergelijken
Of u nu wel og geen recht heeft op zorgtoeslag, met het kiezen van de beste zorgverzekering bespaart u altijd geld. Op jaarbasis veel geld zelfs, ontdek uw besparing direct op zorgverzekeringen vergelijken. Of lees verder op onze zorgverzekering pagina, zo blijft ook zonder toeslag betaalbaar.

Zorgtoeslag berekenen
De hoogte van uw zorgtoelage is van verschillende factoren afhankelijk en wordt jaarlijks bijgesteld. Zo zal de zorgtoeslag 2012 afwijken van hoogte en voorwaarden van zorgtoeslag 2013, bereken het verschil op de Belastingdienst site online.

Of u recht heeft op toeslag hangt af van uw woonsituatie en (gezamenlijke) inkomen. Om de hoogte van uw zorgtoeslag wordt berekenend door de Belastingdienst. Hiervoor hebben zij de volgende gegevens nodig:

  • Woonsituatie (alleen of fiscaal partnerschap)
  • Woont u allen of samen met partner?
  • Hoeveel inwonende kinderen van 18 jaar en ouder heeft u?
  • Wat is het bruto jaarinkomen?
  • Wat is het bruto jaarinkomen van uw eventuele partner?
  • Wat is uw gezamenlijk bruto jaarinkomen (totale huishouden)

Aan de hand van deze gegevens is snel zorgtoeslag aanvragen eenvoudig mogelijk. Krijg zo extra budget voor een aanvullend pakket als tandheelkunde of andere mondzorg.

Huurtoeslag aanvragen
Op de website van de Belastingdienst kunt u zorgtoeslag aanvragen online. Log hiervoor in met uw DigiD code. Wanneer u bij voorkeur een aanvraag op papier invult is dat ook mogelijk, deze telefonisch gratis aan te vragen bij de belastingtelefoon (T 0800 – 0543).

Voorschotbeschikking
Wanneer u een zorgaanvraag doet, wijziging doet of toeslag stop zet, krijgt u binnen enkele weken een voorschotbeschikking. Hierin staat de aan u toegekende zorgtoeslag per jaar. Tevens staat hierop het maandbedrag dat u toegekend is. Bezwaar maken is schriftelijk mogelijk.

Definitieve berekening zorgtoeslag
Wanneer u geen bezwaar maakt, is hiermee uw zorgtoeslag definitief. Deze geld normaal gesproken altijd voor de duur van 1 jaar. Hierna kun u deze opnieuw aanvragen als u hier recht op heeft.

“Verlaag uw zorgkosten met de zorgtoeslag aanvraag”

Hiermee helpen we u graag de zorgkosten betaalbaar te houden. Krijg zo waarop u recht heeft, en kies een zorgpakket dat aansluit op uw behoefte. Betaal geen extra kosten voor een aanvullend pakket waarvan u zeker geen gebruik gaat maken het komende jaar.

Tip; Recht op zorgtoeslag?
Mogelijk kun je nog meer geld besparen, kijk of je recht hebt op huurtoeslag berekenen!

Recht op smartengeld

Naast het aanvragen van subsidies is er mogelijk meer mogelijk om uw zorg betaalbaar te houden. Wanneer u is het verleden slachtoffer bent van een medische misser of bedrijfsongeval, heeft u mogelijk recht op smartengeld. Ontdek op deze site of u aanspraak maakt op vergoeding in geld voor geleden leed.

“Ontvang zorgtoeslag en geld waarop u recht heeft”

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Reacties zijn gesloten.

Disclaimer & Privacy Cookie choiceGo to Top